Blanka Urbánková

phone +420 602 766 618

„Vlastní nápad je 100X lepší než cizí myšlenka“

Praxe a kvalifikace

  • 18 let poradenství a koučování v oblasti image, managementu, marketingu, osobního růstu a zdraví

  • 10 let v personalistice
  • 5 let v obchodu a ve službách cestovní kanceláře

Akreditace

  • MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a a tělovýchovy)
 semináře: Image, Rétorika, Krizový management, Neverbální komunikace
  • Kreditace POUZP (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků) seminář: Energetické typy pro efektivnější práci a komunikaci
Osvedceni
Diplom