Blanka Urbánková

phone +420 602 766 618

Publikace

Dary pro Krále-Milence-Bojovníky

Dary pro Krále-Milence-Bojovníky

7 rolí muže - Co vše společnost, svět práce a ženy očekávají od mužů? Vážené dámy a vážení pánové, knížku jsme vytvořili jako oslavu zralého mužství.

V každém muži dřímá 7 bytostí utvářející jeho charakter od útlého dětství až k poslednímu výdechu. Z hlubin bájí, legend a pradávných příběhů lidí i bohů přichází do našich časů nekonečný zdroj energie, který dává mužům jejich sílu.

Seznamte se s mocí 7 rolí v  tvořivé podobě i v jejich protikladu. Přidané fotografie a jejich barvy pomáhají čtenářům  i divákům oslavovat zralé muže ve všech podobách.

Knížka je uzpůsobená tak, aby se dala postavit na stůl nebo pověsit na zeď. Vy si pak můžete vybrat obrázek, který jako čakra nebo manadala symbolizuje určitou roli. Tím na sebe necháte působit energii, kterou slova popisují a fotografie představují.

Pokud máte o knížku zájem, napište nám, zašleme vám ji poštou. Kniha má 10 stran textu s kvalitními fotografiemi. Její cena je 195,- Kč plus poštovné.

Hodně úspěchu při setkávání se skutečně mocnými muži.

Miloslav Jakeš autor fotografií
                                    Blanka S. Urbánková autorka textů

Země splněných přání

Země splněných přání

Pro snadnější rozhodování a vytváření více příležitostí pro každého.

Na cestách, v životě, v práci i při studiu lidé zapomínají, hledají, bloudí,… Pak je každý rád a  nejen před školní tabulí, když zaslechne ve správný okamžik vhodnou nápovědu, zahlédne nové řešení, seznámí se s úspěšnými postupy z minulosti i současnosti. Krátké texty lehkou formou vysvětlují odborné termíny, posunují pohled na ustálená témat, převádí teorii do praxe reálného života.

Následující texty jsou ukázky vybrané z knihy „Země splněných přání“, kterou jsem napsala a vydala na přání přátel, pro potřeby mých klientů a pro účastníky seminářů.

Královská nápověda - PTEJTE

Ptejte se nejdřív sebe teprve potom druhých.
Vždy musí být jasně a konkrétně řečeno:
CO se musí udělat. KDO to musí zajistit? PROČ to má vykonat?
DO KDY má svou práci dokončit? KOLIK „to“ bude stát?
Je nutné si položit ještě jednu zásadní otázku:
KOMU je snažení URČENO, koho chcete k čemu motivovat?

Královská nápověda - JAK SE JÍ MAMUT?

Kromě toho, že s koprovou omáčkou, je třeba ho nakrájet na menší Tak je to i s úkoly. Velký a náročný cíl často odradí od realizace. Proto je dobré obtížný úkol rozdělit na menší a „lépe stravitelné“ části. Splnění těchto etap je pak snáze dosažitelné a dobře kontrolovatelné.POZOR

Dělení úkolu na menší v sobě skrývá jedno velké nebezpečí: dílčí kroky se pak mohou stát tak malé tak snadno splnitelné, že můžete podcenit jejich význam. Pak se necháte „převálcovat“ úkoly sice naléhavějšími, ale méně důležitými. Riskujete, že hlavní úkol může ztratit svou prioritu.

Dobrou chuť a správný odhad na velikost vašich porcí!

Královská nápověda - TO NEJHORŠÍ MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍ

Do krize se dostávají nejen velké podniky, které zajímají zvědavé novináře. Také menší zaměstnanci, rodiny řeší krizové situace. Ne vždy je po ruce tým odborníků, specialista, kouč. Někdy si musíte rychle poradit sami. Pak se osvědčuje role zvaná „ďáblův advokát“.

Představte si svého nejhoršího oponenta či konkurenta. Ptejte se: Co může nebezpečný kritik odhalit? Jaké vaše slabiny ho mohou provokovat k útoku? Které jednání a postupy se snažíte ukrýt? Celé tajemství spočívá v tom, že se na kritiku či prozrazení připravíte předem. Budete znát své slabé stránky, které vašeho protivníka zajímají. Navíc nebudete pasivním objektem útoku, ale naopak budete aktivně řídit vývoj (krizové) komunikace.  Pokud váš „ďábelský  oponent“ provede svou práci dobře, přijdete na možnosti, které by vás jinak nenapadly; pomůže vám to realizovat alespoň dobré řešení.

Jen je nutné mít stále na paměti, že „váš ďábel“ vás nemá zastrašit,  ale má vám napomoci vydat se na božskou cestu.

Blanka S.Urbánková
Ilustrace: Soňa Urbánková

Rezervovat místo na seminář můžete na e-mailu na telefoním čísle +420 602 766 618 nebo pomocí formuláře.